Ergonomi

Ergonomi

Masajı bilinçsizce yaparsanız ön kol ve ellerinize zarar verebilirsiniz. Örneğin başparmağı¬nızı parmaklarınıza karşı çalıştırarak yapılan (Şekil 6.1) masajın ön kol ve eliniz için ne kadar yorucu olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bunun nedeni kavrama hareketine ön kolun tüm kasla¬rının katılması ve bu kavrama ne kadar güçlü ise kasılmasının da o oranda güçlü olmasıdır. El ve parmakları hareket ettirme görevi olan ön kol kasları, vücudun herhangi bir kasından çok daha fazla çalışır.
Ancak insanlar hiç düşünmeden elle kavrama hareketini yapmaktadır. Ancak masajı düşün-meden yaparsanız başlangıca göre daha fazla tetik noktanız ve ağrınız olacağı garantidir. Eğer
başka bir yol bulabiliyorsanız masaj sırasında ellerinizi kullanmaktan kaçınmanız en iyi yoldur. (Masetter ve ster- nokleidomastoid gibi bazı kasların masajı için sadece baş¬parmak ve parmaklarla kası yoğurmak gerekir, ellerinizi bu kaslar için kullanın.)
Bu kitaptaki birçok masaj tekniğinin düz parmaklar veya diğer el tarafından desteklenen düz başparmak şek¬linde uygulandığına dikkat edin. Desteklenmiş başpar¬mak veya desteklenmiş parmaklar tekniği ön kol kasları¬nın kullanımına engel olur (Şekil 3.2 ve 3.3). Parmaklar veya başparmak cilde dik olarak tutulur ve basınç par¬makların uç kısımlarıyla uygulanır. Bu teknikle destek¬lenmiş parmaklar veya desteklenmiş başparmak, dirseğe Şekil 6.1 Başparmağınız ve doğrudan bağlanmış çok uzun bir sopanın en ucu şek-
Parmaklarınız ile Kasları Sıkmayın linde çalışır. Doğru uygulandığında işin büyük kısmını
omuz kasları ve vücut ağırlığı yaparken ön kol ve el kas¬ları oldukça gevşektir. Uzun tırnaklarla masaj yapanlar ellerinin çabuk yorulmasından ve bazı çok önemli teknikleri kullanamamaktan yakınırlar.
Duvara karşı tenis veya Lacrosse topu tekniği ön kol veya el masajı için her ne kadar par-maklarınızın hassasiyetine sahip olmasa da yararlı aletlerdir. Duvara karşı top tekniğinin en bü-yük avantajı, tüm vücudunuzun ağırlığını basınç olarak kullanmanıza izin vermesidir. Knobb- le, sert ve kaba bir alet olmasına rağmen desteklenmiş parmaklar veya başparmak yerine kalın ön kol kaslarında kullanılabilir. Mükemmel olmasa da tırnaklarını feda edemeyenler için iyi bir alternatif olabilir. Knobble’i gevşekçe tutun; sıkı kavramayın. Knobble arkasındaki kuvve¬tin omuzdan gelip ön kol ve elden gelmediğini hissetmeniz gerekir. Knobble’i çıplak tene de¬ğil ince bir tabaka elbise üzerinden uygulamayı unutmayın.
Kemik İşaret Noktalan
Özgün kası bulup masaj yapabilme yeteneği, komşu kemikleri bulabilmeye bağlıdır. Ke¬miklerin yumru uçları, değerli işaret noktalarıdır. Bu noktaları ne kadar iyi belirleyebilirseniz tetik noktaları o kadar belirlersiniz.
Ön kolda sadece iki kemik; radius ve ulna vardır. Şekil 6.2, onları sağ kolda farklı pozisyonlarda göster¬mektedir. Ulnanın üst ucunu siz dirseğinizin ucu ola¬rak biliyorsunuz. Ön kolun altındaki katlanan kemik ulnanın gövdesidir. Bileğin küçük parmak tarafı veya pembe tarafındaki yumru, ulnanın alt ucu olup bu¬raya styloid çıkıntı denir. Başparmak tarafındaki kalın çıkıntı ise radiusun alt ucudur. Elinizi içe büktüğü- / \J [ y \ nüzde radius alt ucu, ulnanın alt ucu üzerinden 180
derece dönerek elinizi döndürür. Radius ve ulna pa¬ralelken el dışa dönüktür. Radius, ulnanın üzerinden aşınca el içe döner.
Radiusun üst ucu veya kafası dirsektedir. El dön¬düğünde radiusun üst ucu olan soket de döner ve bu hareket hissedilebilir. Dirseğinizin dış kısmında üç cm arayla iki yumru hissedin. Her bir yumruya bir parmağınızı yerleştirin. Ele doğru olanı radiusun başı¬dır. Elinizi içe doğru çevirip bıraktığınızda nasıl dön-düğünü hissedin. Diğer parmağınızın üzerinde durduğu yumrunun hareket etmediğini not edin. Bu lateral epikondildir. Dirseğin iç yüzünden dışarı taşan yumru, medial epikondildir. Epikondiller üst kol kemiğinin (humerus) genişlemiş alt uçlarıdır.
Sekiz küçük bilek kemiklerine karpallar denir. Karpal kemikler, ele her yönde hareketlilik sağlar. Bu büyük esneklikten dolayı şok emici olarak iş görürler ve yüzey alanını büyütme yo¬lu ile stresleri dağıtarak bileği korurlar.
Parmaklardaki dört kemik ve başparmağın tabanını oluşturan kemiklere metakarpallar de¬nir; meta “sonraki” demektir. Metakarpallar ise “karpalden sonra gelen” demektir. Metakarpal¬lar arasında küçük interosseus kaslar bulunur. Interosseus kaslardaki tetik noktalar, parmak ve parmak eklemlerinde ağrıya neden olur.
Parmak kemiklerine falank denir. Her bir parmakta üç, başparmakta ise sadece iki falank vardır. Parmaklarda hiç kas yoktur, çok sayıda tendon bulunur ve bunlar ön kol ve eldeki kas¬lardan uzaktan kumandayla parmakları hareket ettirirler.
Ön kol ve elinizi bu kemikleri hissetmek için araştırın. Cildin altında nasıl yerleştiklerini gözünüzde canlandırmaya çalışın. Kemiklerin beyninizdeki resmi ne kadar iyi olursa kasları da beyninizde o kadar iyi resmedersiniz.
Brakialis Kası
Brakialis kası dirseğin ırgatıdır. Dirseği bükerek ağırlık kaldırma, brakialisin kasılmasıyla gerçekleşir.
Bisepslere atfedilen işlerin çoğunu yapar. Üst kol kası olmasına rağmen ağrıları elde hissedildiği için bu bölümde ele alınmıştır.
Brakialis bisepsin altında yer alıp humerusun (üst kol kemiği) alt ön yüzünü kaplar (Şekil 6.3).
Kasın üst ucu, humerusun dış yüzündeki kemik çıkıntısına ortadan, hemen deltoidin tutunma ye¬rinin altından tutunur. Brakialisin diğer ucu ise ul- naya tutunur.
Belirtiler
Brakialis kasındaki tetik noktalar, dirseği düzleştirmeye engel olur ama esas olarak başparma¬ğın tabanında ağrıya neden olur. Omzun önünde ve dirsek çıkıntısının hemen altında ağrı his¬sedebilirsiniz. Üst kol dış yüzünde dirsek yakınında gerginlik ve ezici bir ağrı hissedebilirsiniz. Brakialisi geçerken radial sinirin sıkışması, başparmak ve ön kol arkasında uyuşukluk ve karınca¬lanmaya neden olabilir (1999, 662).
Bu bölüm için tetik nokta rehberinde görülebileceği gibi pek çok kas, başparmak bölgesine ağrı yollayabilir ancak brakialis ve skalen kaslar birinci şüphelidir. Başparmak ağrıdığı için masaj uygula¬mak normaldir ama ağrı başka bölgeden yollandığında bunun zaman kaybı olacağını bilin.
Nedenler
Ağır alışveriş torbalarını taşımak, bebek taşımak, çocuk tutup kaldırmak, ön kolda sarkan fileyi taşımak brakialisle- ri aşırı yükleyebilir. Ağır aletlerin saatlerce taşınması, tekrar¬layan dirsek hareketleri de brakialisi zorlar. Vücudunuzu bar¬fiks ile yukarı çekme, spor amaçlı dirseğin zorlu bükülmeleri brakialis kaslarını zorlayarak tetik nokta oluşturabilir.
Tüm gün bilgisayar klavyesinde kollarınız dışarıda önde çalışmak, devamlı her iki kolda brakialislerinizin çalışma¬sına neden olur. Bu nedenle bilgisayar kullanıcılarının he¬men tamamında brakialis tetik noktaları bulunur.
Obua, klarnet ve bazı saksafoncular aletin ağırlığını de¬vamlı olarak taşıyan sağ el birinci parmaklarında kronik ağ¬rı ve uyuşukluktan rahatsız olur. Ağrının duyulduğu yer
olarak başparmak sorunun kendisi gibi görülse de aleti çalarken sürekli kasılı kalan brakialis kası esas sorundur. Sık tetik nokta masajına ek olarak üflemeli çalgılarını her fırsatta yere koya¬rak kolun yanda sarkıtılıp brakialisin uzayıp gevşemesine izin verilmelidir.
Tedavi
Brakialis tetik noktaları, bisepsin dış kenarının altında dirsek çıkıntısının hemen üzerinde bulunur (Şekil 6.3). Bisepsi yana itip desteklenmiş başparmak ile tetik noktalara kemiğe kar¬şı masaj uygulanabilir (Şekil 6.4). Çalışılan kolun uyluğa yapıştığına dikkat edin. Radial sinir¬de sıkışmaya neden olan tetik nokta, kolun dış yüzünde dirseğin hemen üzerinde (Şekil 6.3’te gösterilen 2 tetik noktanın üstte olanı) kas tomarı içinde gizlenir. Bu tomar, desteklenmiş baş¬parmağın altından kayma eğilimi gösterir ancak duvara karşı topla çalışıldığında yakalanma¬sı daha kolaydır. Tetik noktalar, sıklıkla bisepsin iç kenarının altında oluşur, (şekilde gösteril¬memiştir) .

Pterigoid Kasları

Pterigoid Kasları

Pterigoid kasları, çene kemiğinin alt bölümünde gizlenmiştir. Ancak bu durum, kasların te­tik noktaları temperomandibuler eklem ağrısına yol açtığı için bu, tedavide işimizi zorlaştıran bir durumdur. Pterigoid kelimesi, Yunanca “kanat gibi” anlamına gelir; bu sözcük de kasın şek­lini tanımlamaktadır. Kök kelime, kanatlı dinozorun adı olan “pterodaktil”e benzer.

 

Ankara masaj kası, bir şey ısırınca şiddetlenen temperomandibuler eklem ve kulak ağrısına neden olur (Şekil 4.33). Ayrıca ağzın arkasına, damağa, dile ağ­rı yansıtıp yutma sırasında acımaya yol açabilir. Medial pterigoid tetik noktaları, ağzın tam açılmasını güçleşti­rir. Sertleşmiş bir medial pterigoid, orta kulaktaki östaki borusunun açılmasını önlerse kulakta dolgunluk hissi­ne yol açabilir. Bunun nedeni, östaki borusunu kontrol edici etkisi olan, gırtlağın arkasındaki tensor veli palati­nive salpingofaringeus kaslarına yansıyan ağrılardır. Me­dial pterigoid kası, çeneyi kapamaya yardımcı olur. Bu nedenle bu kastaki sorunlar, maseterdekilerle doğrudan ilişkilidir (1999, 365-366; Bell 1969, 154-160).

Alt çenenizin arka kısmının iç kenarına başparmağı­nızla bastırarak medial pterigoid kasma masaj yapabilir­
siniz (Şekil 4.34). Burası aşırı ağrılı olabilir. Masseterlerde olduğu gibi pterigoidlerin masajı da acıya neden olabilir. Bu nedenle masaja yavaş yavaş başlayın.

 

Diğer pterigoid kası olan Masaj ise temperomandibuler eklemdeki ağrı ve işlev bo­zukluğunun bir numaralı miyofasiyel nedenidir (Şekil 4.35). Lateral pterigoidlerde tetik nok­talara bağlı oluşan sürekli gerilim sonucu, alt çene öne çekilip eklem yerinden tam veya kısmen çıkabilir. Bunun sonucu, çenede öne doğru çıkıklık veya takırdama olur (1999, 383; Reynolds 1981, 111-114; Marbach 1972, 601-605).

Masseterlerde olduğu gibi lateral pterigoid tetik noktalan da yanağa ağrı yansıtarak, sinüzit ağrısını tak­lit eder. Sinüslerden salgılanmayı da uyarabilirler. Bir­çok “sinüzit atağı”, gerçekte sadece lateral pterigoid te­tik noktalarının etkisidir (1999, 383).

Travell ve Simons, kulak çınlamasının, sternokle- idomastoid, masseter ve lateral pterigoid kaslarında­ki tetik noktalarla ilişkili olduğunu söylemiştir. Tetik noktalara uygulanan enjeksiyonun, sorunu tamamen ortadan kaldırdığını gösteren çalışmalardan örnekler vermişlerdir. Kulak çınlaması sorunu olan yazar, bu kaslara uygulanan masajın kulak çınlamasında herhan­gi bir iyileştirici etkisini bulamamıştır. Kilit kas, çene kemiğiyle çok iyi gizlendiği için parmakla ulaşılması güç olan lateral pterigoid olabilir. Lateral pterigoid kas­ların görevi, digastrik kasların çeneyi açmasına yardım­
cı olmaktır. Sonuçta, burnunuzdan nefes alıp vermekte zorlanıyor ve solumak için ağzınızı açık tutmanız gerekiyorsa Masaj ankara tetik noktalar oluşmaktadır. Alerjilerde ortaya çıkan yüz ağrısının çoğundan da lateral pterigoidler tarafından yüzün önünde oluşturulan uydu te­tik noktalar sorumludur. Ağzınızı uzun süre açık tutmanızı gerektiren ve çene kaslarınızı geren büyük diş tedavileri de uzun süreli kronik yüz ve çene ağrısının akla gelmeyen nedeni olabilir. Masseter ve temporalis kaslarındaki tetik noktaların lateral pterigoidin ağzı açmak için daha çok çalışmasına yol açıp bu kaslarda tetik nokta oluşumuna neden olabilir (1999, 379-384).

Lateral pterigoide, her iki işaret parmağınızla ağız içinden masaj salonu uygulayın (Şekil 4.36). Parmak ucunuz, üst azı dişlerinizin arkasındaki yiyecek artıklarının biriktiği derin cebe ulaş­malıdır. Önce ulaşabildiğiniz kadar arkaya daha sonra küçük, kısa vuruşlarla içe ve yukarı doğ­ru itin. Tetik noktalar varsa bu çok ağrılı olabilir. Bu masajı yaparken tırnağınız kısa olmalıdır. Kronik çene veya yüz ağrınız varsa masaj yapabilmeniz için tırnaklarınızı kısa kesmelisiniz. Bu­na değdiğini göreceksiniz.

Omurga Travması

Omurga Travması

46 yaşında bir hemşire olan Nicole, eyaletler arası yolda bir tır tarafından arkadan çarpıl­mıştı. Omurga travması dışında ciddi bir yaralanması yoktu. Bunun sonucunda da bir gözü­nün arkasında ağrı ve kaşlarının üzeri ve kafatasının tabanında olmak üzere 2 farklı noktada yerleşmiş sürekli baş ağrısı sorunuyla karşılaşmıştı. Bir doktor, hidrokodon reçetesi vermiş ve bu ilaç, ağrıya iyi gelmişti. Fakat bir hemşire olan Nicole, bu ilacın bağımlılık yaptığını biliyor­du bu nedenle sadece uyku uyuyamayacak kadar çok ağrısı olunca bu ilacı alıyordu.

Doktor, onu ayrıca boynuna ve sırtının üst tarafına bir dizi elektriksel uyarı tedavileri uy­gulanan bir fizik tedavi kliniğine gönderdi. Elektriksel uyarı, ağrıyı 1-2 gün kesiyor ama son­ra ağrı tekrar aynı şiddette geri geliyordu. Manuel tedavilerle de benzer sonuçlan alıyordu. Her gittiği doktorun ona önerdiği germe egzersizleri ise baş ağrılarını daha kötü yapıyordu. Nicole, son çare olarak masaj yöntemini denemeye karar verdi.

Boyun ve üst sırt bölgesindeki belli noktalara basınç uygulanması sonucu birçok belirti or­taya çıktı. Terapist, birçok noktaya kendi kendine nasıl masaj yapacağını öğretti. Bu ve haf­talık masaj seansları sonucunda 6 haftada yakınmaları geçti. Bir sağlık çalışanı olarak Nico­le, işe yarayan bir şey bulmak için neden sağlık sisteminin dışına çıkması gerektiğini merak ediyordu.

Çok küçük bir araba kazası bile göğüs, sırtın üst tarafı, boynun ön ve arkasındaki kasların aşırı derecede gerilmesi sonucu oluşan omurga travmasına yol açabilir. Omurga travması sade­ce baş, boyun, göğüs ve sırtın üst tarafında ağrı oluşturmakla kalmaz ayrıca ellerde ve parmak­larda uyuşukluk, karıncalanma ve şişmeye de yol açar. Zedelenen kaslardaki miyofasiyel tetik noktalara uygun tedavi uygulanmazsa başın ani öne arkaya gidişi aylarca sürer; yıllarca devam ettiği durumlar da vardır.

Boynun önündeki 2 takım kas, sternokleidomastoidler ve skalenler, bu belirtilerin tek so­rumlusu olabilir. Sıklıkla olaya katılan diğer kaslar ise Trapezius, levator skapula, pektoralis majör ve minör gibi göğüs kasları, bazı çene kasları, ön omurganın derin servikal kasları ve ar­ka boyun ile üst sırt bölgesinin spinal kaslarıdır.

Boynun Üç Özel Kası

Trapezius, levator skapula ve sternokleidomastoid kaslarını vücuttaki yerlerine göre sınıfla­mak zordur. Trapezius öyle büyüktür ki sırtın üst tarafını, boynun arkasını ve kısmen her iki omzu da örtmektedir. Levator skapula, sırtın üst tarafından başlar ama sırtı sararak boynun yan tarafının bir bölümünü oluşturur. Sternokleidomastoid de boynun etrafını sarar ve boy­
nun yan tarafının veya önünün bir parçası olarak görülebilir. Ayrıca bu 3 kasın kendilerine öz­gü birçok işlevi olması da, bu 3 kası kendi başına ayrı bir sınıf haline getirir.

Stemokleidomastoid

Sternokleidomastoid adı, üzerinde yer aldığı kemiklerin anatomik isimle­rinden oluşmuştur (Şekil. 4.1). Sterno, göğüs kemiği anlamına gelir. Kleido, köprücük kemiğidir. Mastoid ise kula­ğın arkasındaki kemikten, bir top şek­lindeki mememsi çıkıntıdır. Bu uzun kelimeden gözünüz korkmasın. Sev­meyi öğreneceğimiz bir ritmi vardır: 4 kere üst üste tekrarlayın, bakın birden kendinizi dans ederken bulacaksınız.

Sternokleidomastoid kaslarınızla arka­daş olmanızda yarar vardır çünkü dü­şündüğünüzden çok daha fazla soruna yol açarlar.

Sternokleidomastoidler, boynunuzun ön tarafında olduğundan büyük olasılıkla bu kaslar hiç dikkatinizi çekmemiş olabilir. Genellikle boynun ön kısmında ağrı olmaz. Ağrı, boynun arka tarafındadır. Sternokleidomastoid kaslarındaki tetik noktalar, aslında marnlamayacak ka­dar şiddetli ağrıya yol açar ama ağrının tümü başka bölgelere yansır. Sternokleidomastoidler- de ne kadar sorun olursa olsun veya ne kadar soruna yol açarlarsa açsınlar kasların kendisinde ağrı nadiren olur. Ancak bu kaslardaki sertlik veya gerginlik, tetik noktaların varlığını gösteri­yor olabilir (1999, 308-311).

51 yaşındaki Kate, sternokleidomastoid tetik noktaların umulmadık etkilerinin olabileceği­ni ve uygun tedavi ile dramatik ve hızlı iyileşmenin sağlanabileceğini gösteren bir vakadır. 9 yaşında iken çenesi küçük olduğu için birkaç dişi çekilmek zorunda kalmış ve o zamandan be­ri temperomandibuler eklem ağrısı ile yaşamaktaydı. Ayrıca sıklıkla baş ağrısı ve sol kulağı­nın içinde de ağrı hissetmekteydi.

Bir gün boyun kaslarını, birçok gizemli belirtinin kaynağı olarak gösteren miyofasiyel ağ­rıyla ilgili bir makale okurken elleriyle boyun kaslarına dokunmaya başladı. Boynunun sol ta­rafında daha önce fark etmediği büyük bir düğüm bulunca çok şaşırdı; tam bir yumurta gibi ele geliyordu. Kasa masaj uygularken sol çenesinde öyle ani ve yoğun bir rahatlama hissetti ki bu, onu korkuttu. Boynunun kenarı, sanki bir balon gibi şişiyordu. Aynaya bakmak için ban­yoya koştu ama şişme veya başka bir anormal durum yoktu. Daha sonra kulak ve çenesindeki ağrının kaybolduğunu ve ısırınca ağzında farklı bir his oluştuğunu fark etti. Çenesinin kaymış
durumda olduğunu düşünüyordu. Dişçisi onu muayene ettikten sonra Kate’e temperomandi- buler eklem bozukluğunun nasılsa kendi kendine düzeldiğini ve şimdiki ısırma halinin normal olduğunu söyledi.

Miyofasiyel bakış açısıyla Kate’in sternokleidomastoidlerindeki dev kronik tetik noktalar, onun baş ağrıları ve kulak ağrısının doğrudan sorumlusuydu. Ayrıca çene kaslarında ikincil te­tik noktalar oluşturarak çene ağrısı ve temperomandibuler eklemlerde çarpıklığa da yol açmış­lardı. Belirtilerin tekrar geleceğini hissettiği zaman sternokleidomastoid kaslarına birkaç daki­ka masaj yaparak bunu önlemeyi öğrendi.

Belirtiler

Sternokleidomastoid tetik noktaların etkileri şaşırtıcı derecede yaygın olabilse de insanlar bunla­rın nadiren farkına varır. Diğer kaslar üzerindeki etkilerinin belirgin şekilde yaygın olması sonucu­nu doğurur. Sternokleidomastoid tetik noktaların oluşturduğu belirtiler, 4 grupta toplanır: yansı­yan ağrı, denge sorunları, görme bozuklukları ve sistemik belirtiler.

Yansıyan ağrı: Sternokleidomastoiddeki tetik noktalar, kasın kendisinde ağrıya yol aç­maz. Ancak basınca karşı öyle hassas olabilirler ki şişmiş ve hassas lenf bezleri sanılabilirler. Ba­şınızı bir tarafa eğik halde sabitlemenize neden olan ağrısız boyun sertliğinin kaynağı olabilir­ler. Sternokleidomastoid kasının iki dalının oluşturduğu yansıyan ağrı şablonları farklı olsa da her ikisi de belirtilerini genellikle yukarıya doğru kafa, yüz ve çeneye gönderir (Şekil 4.2 ve 4.3). Alında yerleşmiş baş ağrısı, sternokleidomastoid tetik noktaların bir sonucudur.

Sternal daldaki tetik noktalar, derinde göz ağrısı, yutarken dil ağrısı ve gözün üzerinde, kulağın arkasında ve başın tepesinde baş ağrıla­rına yol açar. Temperomandibuler, eklem ağrı­sına katkıda bulunur ve yansıma şablonları, çe­ne kaslarındaki tetik noktaları ilerletip devam ettirir. Ağrı bazen de boynun arkasına gönderi­lir. Kimi zaman yansıyan ağrı bölgesi, göğüs ke­miğinin tepesinde de olabilir. Şekil 4.2de gös­terilmeyen bir olay da ağrının bazen yüzün yan tarafına taşması ve trigeminal sinirin tahrişine bağlı olarak oluşan kısa süren ağrı ataklarıyla seyreden yüzdeki trigeminal sinir ağrısı tablosu­nu taklit etmesidir. Yanaktaki bu ağrı, sinüzitle de karıştırılabilir.

Klavikular daldaki tetik noktalar, derinde kulak ağrısına ve arka molar dişlerde ağrıya yol aça­bilir. Klavikular tetik noktaların diğer bir ilginç özelliği de alındaki baş ağrısının tetik nokta ile aynı tarafta olmayıp alnın diğer tarafına yansımasıdır (1999, 308-309, 318).

Denge sorunları: Klavikular daldaki tetik noktaların diğer bir etkisi de baş dönmesi, bulan­tı yapması ile sizi sendeleme ve düşmeye eğilimli hale getirmesidir. Beklenmedik bir anda ba­yılma olabilir. Baş dönmesi dakikalar, saatler veya günlerce sürebilir. Genellikle baş dönmesi veya Meniere hastalığı (iç kulaktaki bir sorun nedeniyle görülen denge bozukluğu) tanısı ala­rak tüm tedavilere ve tıbbi açıklamalara karşı koyan yaşam boyu tekrarlayıcı bir durum haline gelebilir.

Miyofasiyel açıklama ise; sternokleidomastoid kas­larının klavikular dalındaki gerilim farkları, başınızın pozisyonunu algılayarak sizin uzaysal oryantasyonu- nuzu (uzaydaki yerinizin belirlenmesini) sağlar. Tetik noktalar, kasta normal dışı gerilimlere yol açınca, bey­ne kafa karıştırıcı sinyaller gönderilir. Dr. Travell’a göre sternokleidomastoid tetik noktalara bağlı bozuk algıla­malar, düşmeler ve motorlu araç kazalarının gizli ne- denlerindendir.

Klavikular tetik noktalar, tetik noktaların bulunduğu tarafta tek taraflı sağırlık veya işitme kaybına yol açabilir. Bunun, orta kulaktaki çok küçük kemikler üzerindeki minik stapedius ve tensor timparıi kaslarından (kulakta­ki kaslar) yansıyan gerilime bağlı olduğu düşünülmekte­dir. Bu küçük kaslardaki gerilim, orta kulaktaki titreşimi engelliyor olabilir. Sorunun nedeninin tetik noktalar olduğu durumlarda, çene kasları ve ster- nokleidomastoidlere masaj uygulanmasının, işitmeyi tekrar normale döndürdüğü bilinmekte­dir (1999, 314).

Görme bozuklukları: Sternal dal tetik noktaları soluk, bulanık veya çift görmeye yol açabi­lir. Gözlerinizde kızarıklık, aşırı sulanma ve burun akıntısı olabilir.

Bu tetik noktalardan gözü çevreleyen orbikularis okuli kasma yansıyan bir spazm sonucun­da bir gözkapağında düşme olabilir. Orbikularis kasına yansımaların etkisi, gözde veya gözka- pağında seğirme şeklinde de ortaya çıkabilir. Sayfadaki yazılar, okurken dans ediyor gibi görü­nebilir.

Sistemik belirtiler: Sternokleidomastoid tetik noktalara bağlı dördüncü belirti grubunda ise ağırlık algılamasının bozulması, alında soğuk terlemeler ve sinüsler, burun boşlukları ve bo­
ğazda aşırı mukus (mukoza salgısı) oluşması gibi belirtiler yer alır. Sizin sinüs tıkanıklığı, sinüs akıntısı, boğazda balgam, kronik öksürük, sürekli saman nezlesi bulgularınızın basit bir açıkla­ması olabilir. Kronik hale gelmiş olan kuru öksürük, sternal dalın göğüs kemiğine tutunduğu yerin yakınına masaj uygulanarak genellikle yok edilebilir (1999, 308-311).

Nedenler

Sternokleidomastoidin ana işlevlerinden birisi, başı kasın tersi tarafına çevirmektir. Ster- nokleidomastoidler ayrıca vücut hareketliyken başın pozisyonunun sabit kalmasını sağlar. Başı belli bir pozisyonda tutmak için sternokleidomastoidleri kasılı tutmak, tetik noktaların oluşu­muna yol açabilir. Yüksekteki bir şeyi almak için başınızı arkaya doğru eğik tutmak çok sakın­calıdır. Başınızı herhangi bir nedenle sürekli bir tarafa dönmüş halde tutmak da sorunlara yol açar. Vücudun alt yarısındaki tetik noktalar, vücut duruşunu sıklıkla öyle kötü bozar ki boyun kasları, sürekli bir telafi çabasıyla aşırı yorulurlar (1999, 314-316).

Bir kerelik ağır kaldırma bile sternokleidomastoidleri zorlayabilir. Düşmeler ve kaza sonu­cu oluşan omurga travmaları, sternokleidomastoidler dahil olmak üzere, tüm boyun kasların­da ciddi düzeyde aşırı gerilime ve kasılmaya yol açar. Bir araba kazasındaki omurga travması­na bağlı miyofasiyel belirtiler yıllarca sürebilir. Tetik noktaların oluşumuna yol açabilen diğer durumlar sıkı yakalar, bir bacağın daha kısa olması, omurgada eğrilik, amfizem, astım, kronik öksürük, hiperventilasyon (aşırı solunum), duygusal stres ve sürekli kas gerilmesi olan durum­lardır. Sternokleidomastoidlerin diğer bir görevi de nefes aldığınızda göğüs kemiğinin yüksel­mesini sağlamaktadır. Göğüs solunumu, sternokleidomastoidlerin aşırı çalışmasına yol açabi­lir.

Sternokleidomastoidlerde gereksiz gerilmeyi önlemek için başınız bir tarafa dönük olarak uzun süre oturmayın, yatakta kitap okumayın ve karnınızın üstüne yatmayın. Bir kanepe ve­ya sandalyede otururken sarkık biçimde durmayın. Telefonu kulağınıza omzunuzla tutmayın. Göğsünüzle değil diyaframınızla nefes almayı öğrenin. Normal solunumda karnınız dışarı içe­ri girip çıkmalıdır; üst göğüs tarafı pek genişleyip kasılmamalıdır.

Tedavi

Sternokleidomastoid tetik noktalan tarafından oluşturulan farklı belirtilerin iyi yönü ise ba­sit bir şekilde kendi kendinizi tedavi edebilmenizdir.

Sternokleidomastoid masajı için kavrayabildiğiniz kadar yumuşak dokuyu başparmağınızla diğer parmaklarınız arasına alın ve sıkıca yoğurun (Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6). Kasın iki bölümünü birbirinden ayırt etmeye çalışın. Her bir kas birer parmak çapında olup birisi diğerinin önün­de yer almaktadır. Eğer dikkat ederseniz onları ayrı ayrı hissedebilirsiniz. İç (klavikular) dalı sı­kıp sonra yuvarlarsanız, bu kas ile dış dal (sternal) arasında hafif bir çukur hissetmeniz gerekir. Kulak memenizin arkasından aşağıya köprücük kemiğinize kadar her bir dalda tetik noktala­rı arayın.

 

Eğer sternokleidomastoidlerinizi sıkıştırınca acıyorsa baş, yüz veya çenenizdeki herhangi bir belirti ile veya o kronik baş ağrınızla ilgisi oldukları kesindir. Sternokleidomastoid tetik nokta­ları çok kötüyse hafifçe bir sıkma bile alında baş ağrısına yol açacak veya var olan ağrıyı artıra­caktır. Bu da size tetik noktaların neler yapabileceğini gösterir.

Bu kaslardan korkmayın. Masaj yaparken çok acıyabilirler ancak onlara zarar verme olasılı­ğınız yoktur. Aksine onlara uyguladığınız her masaj, yararınıza olacaktır. Belirtileriniz çok kısa sürede kaybolabilir ancak artık ağrıyan bir bölge kalmayıncaya kadar birkaç gün boyunca tetik noktalar üzerinde sürekli ve sabırla çalışın.

Bazı doktorlar, boynun ön tarafına uygulanan masajın şahdamarındaki plakları gevşetip fel­ce yol açabileceğinden korkar. Ancak bu atardamarın yerini bilip onlara dokunmazsanız kork­maya gerek yoktur. Şahdamarı, sadece yukarda çenenizin altında, nefes borusu boyunca, kalp atımını hissedebileceğiniz bölgede tehlikelidir. Burada tarif edilen tekniklerin uygun şekilde uygulanması, kalp için tehlikeli değildir. Bir tehlike hissettiğiniz noktaya masaj uygulamayın.

Eklem Dışı Romatizma

Eklem Dışı Romatizma

Eklem dışı romatizma; yumuşak doku romatizması, non- artiküler, ekstra artiküler romatizma olarak ta tanımlanır. Bu grup içinde çok sayıda hastalık tablosu yer alır. Yumuşak dokuları tutan akut ve kronik ağrılarla belirti verir.

Yumuşak doku romatizması kas, tendon, bağ, fasya, bursa, eklem kapsülü, tendon kılıfı, derialtı yağ dokusu ve tendonların kemiklere yapıştıkları bölgelerde genellikle yangılı bazen de dejeneratif nitelikteki değişimlerdir.

Yerleşim bölgesine göre sınıflandırılır:
Derialtı yağ dokusu düzensizlikleri: Hidrolipodistrofi (selülit)
Tendon ve tendon kılıflarının hastalıkları: Tendinit, Tenosinovit, Tenovajinit

Tendon yapışma yeri: Entesit
Bursa lezyonları: Bursit Kalın zarlar, Fasyalar: Fasitis Kaslar: Miyosit, Fibromiyalji, Miyalji, Mlyopati Eklem kapsülü: Periartrit, Periartropati Çevresel sinirler: Nevrit, Nevralji
Halk arasında kulunç olarak bilinen fibrositler masajla, geçici de olsa rahatlatılabilir
Selülit: Tıbbi olarak selülit derialtı yağ ve bağ dokusundaki iltihaplara bağlı nekrotik değişikliklere verilen isimdir. Çoğunlukla kadınlarda kalça, diz eklemi çevresinde ağrılı yağ birikimleri şek¬linde görülen hastalık panikülit, panikülos, lipödem, geloz gibi isim¬lerle de tanımlanır.

Kozmetik selülit: Tıbbi adı hidrolipodistrofi olan kozmetik selülitte herhangi bir iltihabi durum yoktur. Bu yönüyle diğerinden farklıdır. Deri altındaki yağ hücrelerinin kümeleşmesi ve etraflarının sert bir bağ dokusu olan fibrinle sarılması ile ortaya çıkar.
Yağ hücrelerinin büyümesi ve sayıca artması ile beraber de¬rinin esnekliğini sağlayan dokularda bozulma gözlenir. Bu nedenle selülit bölgeleri elle sıkıldığında portakal kabuğu görüntüsü olu-
Sağlıklı bir deri iki parmak arasında tutulup kaldırıldığında kolayca hareketlenmesine karşın selülitte bu sağlanamaz.
Hastalığın nedenleri kesin olarak bilinmemekle beraber ge¬netik faktörlerin, hormonal düzensizliklerin, beslenme alışkanlıkları ya da yaşam biçiminin rolü olduğu sanılmaktadır.
Selülit tedavisinde diyet ve egzersizle beraber masaj yapıl¬ması önerilir.

Kadınlarda menopoz sonrası sıkça görülen selülit için beslenmenin düzenlenme¬si, kilo düşmek, tuz kullanımını azaltmak ve düzenli egzersiz yapmak önerilir.
Selülit tedavisinde yü¬zeysel ısı uygulamak ve uzun süreli masaj yararlı olabilir. Su altı masajı ve su içi egzersizleri tercih edilebilir.
Kronik devrede
selülitlerde 20-25 seans kuv¬vetli sıvazlama ve yüzeysel yoğurma olumlu sonuç verebi¬lir. Masaj başlangıçta çok ağrı¬lıdır hatta doku içi kanamalar oluşabilir. Ancak zamanla do¬kunun esnekliğini kazanması ile morarmaların kendiliğinden kaybolması beklenir.32
Bunlarla beraber özellikle kadınların estetik kaygılarını gi¬dermeye yönelik bir selülit sanayinin oluştuğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Tendinit: Tendonlardaki dejeneratif ve yangılı değişiklikler¬dir. Histolojik olarak tendon dokusunda aşınma, yıpranma ve enflamasyon vardır. Aşırı kullanım veya mikro travmalar nedeniyle daha çok omuz çevresi tendonlarında gelişir.
Tendinitte, ilgili kasın üzerine basıldığında aşırı duyarlılık vardır. Ağrı hareketle beraber artar.
Eklem dışı romatizmal hastalıklarda kronik devrede masa] yapılabilir.
Tenosinovit: Tendon kılıfı enflamasyonudur. Tendon kendi kılıfına yapışır ve kılıf içindeki hareketleri ağrılı hale gelir.
Tekrarlayan mikro travmalar ve romatoid artrit gibi sistemik hastalıklarla oluşur.
Entesit: Entesit tendonların kemiklere tutunduğu yerlerdeki yangıdır. Aşırı kullanım ve mikro travmalar sorumludur. Tenisçi dirseği (medial epikondilit) ve golfçu dirseği (lateral epikondilit) bu tip yangılardandır.

Tendon ve tendon kılıflarının tedavisinde; akut devrede, dinlendirme ve soğuk uygulama yapılır. Ancak kronikleşmişse sı¬cak tedavi ve masaj yapmak yararlı olabilir. Özel bir teknik olan derin friksiyon masajı etkilidir.
Bursit: Kas ve tendonlarla kemik çıkıntılar arasına yerleşmiş küçük keseciklere bursa denir.
Vücutta 78 çift bursa vardır. Bursalar kaslar arasında veya kaslarla kemik çıkıntıları arasında sürtünmeyi azaltarak kaymayı kolaylaştırırlar.

Aşırı yüklenme veya darbeler sonucu bu yapılarda gelişen enflamasyon bursit olarak adlandırılır.
Bursit tedavisinde akut devrede buz uygulaması ve ilaç te¬davileri yapılır. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir.
Fasitis: Vücudun kalın zarlarındaki (fasya) patolojik değişik¬likler fasitise yol açar. El parmaklarında görülen dupuytren
kontraktürü fasitisierin en dramatiğidir. Parmakların açılmasında güçlük oluşur. Cerrahi tedavi gerektirebilir.
Fizyoterapi uygulamaları içinde masaja yer verilebilir.
Yumuşak Doku Romatizması / Fibromiyalji: Kaslardaki romatizmal değişiklikler sonucunda ortaya çıkan klinik tablolar yu¬muşak doku romatizması, fibrosit, fibromiyalji, miyalji gibi isimlerle anılır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir.
Güçsüzlük, uyku düzensizliği, ishal, karın bölgesi krampları, sabah sertliği, depresyon gibi belirtiler görülür.
Kas-iskelet sisteminde birçok hassas nokta vardır.
Belirlenen 18 noktadan 11 yada daha fazlasında dokunmayla ağrı ve hassasiyet fibromiyaljin’ın belirtisidir.
Yumuşak doku romatizması enflamatuar olmayan ağrılı bir hastalık tablosudur.
Hastaların % 85’inden fazlası kadındır. İsrail’de yapılan bir araştırmaya göre bu sendrom erkeklerde daha az görülmekle be¬raber belirtileri çok daha şiddetli seyretmektedir.
Kas ağrıları (miyalji) tipik olarak boyun ve sırtın alt kısımla¬rındadır. Sabah sertliği romatoid artritte olduğu gibidir.
Egzersize, hava durumuna ve psikolojik faktörlere bağlı ola¬rak ağrılar değişkenlik gösterir.

Fibromiyaljl hastalarının en az % 20’sinde psikiyatrik bo¬zukluğu olduğu ve bunların % 50’sinin halen ciddi bir depresyon geçirdikleri belirlenmiştir. Orta yaşta olma, boşanmış olma gibi nedenlerin yanı sıra kültürel motifler de hastalığı tetikleyebilmekte- dir.
Fibromiyalji teşhisi koymak bir hekim açısından güçtür. Fibromiyalji hastalarının ortalama olarak beş hekime başvurduğu bilinmektedir.
Fibromiyalji teşhisi konmadan önce iki ölçüt aranır:
• Belin alt ve üst kısımlarında en az üç aydır süren yaygın ağrı vardır.
• Hastanın vücudunda basınç uygulanan 18 noktadan 11 ’inde ağrı tarif eder.
Yumuşak doku romatizmasının tedavisinde ne yazık ki mu¬cizevî bir yöntem yoktur. Lokal enjeksiyon, ilaç ve fizyoterapi uygu-lanır.
Sıcak tedaviler, hidroterapi, egzersiz ve masaj içeren fizyo¬terapi programları bazı uzmanlarca gerekli görülmekle beraber bu tedavileri yararsız bulanlar da vardır.
Hastanın ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi, hastalık hakkında eğitilmesi ve aerobik tarzda egzersizler yapması depresyona karşı etkili bir yol gibi görünmektedir.
Yeni tedavi yaklaşımları biofeedback, hipoterapi, gevşeme teknikleri ve davranışsal eğitim programlarını içermektedir.
Periferik sinir hastalıkları: Toksik ajanlar, iltihaplar veya mekanik basılar nedeniyle ortaya çıkar.
Periferik sinirlerin hastalanmasına bağlı olarak sinir boyunca duyulan ağrı ve hassasiyetler nevrit olarak tanınır.
Bu şekilde duyu sinirlerinin çeşitli etkenlerle hasar görmesiy¬le oluşan ağrılara ise nevralji denir.
Periferik sinir hastalıklarında tedavi medikaldır.

HAZIRLIK

HAZIRLIK

Refleksoloji uzmanının uygulamaya zihinsel olarak hazırlanmış olması önemli bir konudur. Refleksoloji sanatı, uygulayan ile uygulanan kişi ara¬sındaki ilişkidir. Refleksoloji uzmanının sakin ve uygulamaya odaklanmış olması, refleksoloji uygulanan kişilere dikkatli ve kendini iyi hissettirecek şekilde davranması gerekir. Her ikisi için de rahatlık temel bir unsurdur.

REFLEKSOLOJİ UYGULANAN KİŞİ
Uygulama sırasında refleksoloji uygulanan kişi, boynunun, belinin ve dizlerinin iyice desteklendiği, yarı eğimli rahat bir koltukta oturmalıdır. Uygulama ayaklarda yapılacaksa, ayaklar uygulayan kişinin göğüs hizasında olmalıdır. Bazı donanımlar bu amaç için hazırlanmıştır (karşı sayfaya bakın). Ancak evde aileniz ve arka¬daşlarınızla çalışıyorsanız, bacakları ve ayakları yastıkla destekleyeceğiniz bir puf (aşağıdaki gibi) veya üzerinde yastıklar bulunan alçak bir sehpa kullanabilirsiniz. Eller üzerinde çalışılırken yan yana oturmak en uygun konumdur.

REFLEKSOLOJİ UZMANI
Refleksoloji uzmanının rahat bir şekilde diz çökebilmesi veya oturabilmesi önemlidir. Özellikle dik olması gereken sırtında hiçbir zorlama olmamalı, omuzları, kolları ve elleri gevşemiş olmalıdır. Oturuyorsanız, ayaklarınızı yerde düz tutun. Doğru konuma geçmeniz eneıjilerin akışına yardımcı olur.

ODA
Ilık bir odada çalışmanız gerekir çünkü beden gevşerken ısı kaybeder. Arka planda hafif bir müzik çalınarak gevşemeyi kolaylaştıran atmosfer yaratılabilir.

ELLERİNİZ
Uygulamaya başlamadan önce ellerinizin temiz ve tırnak¬larınızın doğru uzunlukta olduğundan emin olun. Avuç içiniz size doğru baktığında tırnaklarınız parmaklarınızı geçmemelidir. Ellerinizi ısıtmak ve gevşetmek için birbirine sürtün.
Bebek pudrası, yağ veya hafif bir krem (Refleksoloji uygula¬nan kişi aynı zamanda homeopati tedavisi görüyorsa, nane içer¬memelidir.) gibi nemlendirici maddeler kullanılabilir. Parmak¬larınızın kaymaması için bu maddeleri çok az kullanın çünkü ref- leksolojiyi etkili kılan masajın sıkıştırma etkisidir.

Doğru Nefes

Doğru Nefes

Nefes almak doğal ve otomatik bir dürtüdür. Farkında olmasak da nefes alırız. O hâlde nasıl nefes alınması gerektiğini öğrenmek saçma gelebilir. Ancak, alışkanlıklar vakit içerisinde ve farkında ol-madan doğru nefes almayı kişiye unutturabilir! Örneğin, doğru ne-fes almayı önleyen duruşları alışkanlık durumuna getirdiğimizde, kısa nefesler akciğerin maksimum kapasiteyle çalışmasını önleyebi¬lir. Bunun haricinde, yaşadığımız sosyal koşullar da sağlığımız ve so¬lunum sistemimiz için tam olarak ideal olmayabilir.

Beynin diğer organlara oranla daha fazla oksijene gereksinimi vardır. Yeterli oksijen almazsa zihinsel bulanıklık, olumsuz düşünce, depresyon ve peşinden işitme ve görme bozuklukları başlar. Yaşlılar ve damar tıkanıklığı olanlar, beyinlerine yeterli oksijen gitmediğin¬den genellikle olumsuz ve depresif olur. Akut bir dolaşım bozukluğu¬nun kalbe giden oksijeni durdurması kalp krizi, beyne giden oksijeni durdurması da beyin kanamasına yol açar. Yetersiz oksijen almanın yaratabileceği rahatsızlık ve hastalıkların listesi uzun. Sonuç olarak, oksijen “kaliteli ve sağlıklı” bir yaşam için çok önemli ve gerekli!

Özellikle oturarak çalışan insanların kendini devamlı yorgun hissetmeleri, sinirli ve verimsiz olmalarının ana sebeplerinden biri yetersiz oksijendir. Bu tür insanlar uyku düzenlerinde de problem yaşarlar ve dolayısıyla güne kötü başlarlar. Fasit döngüde bağışık-lık sistemleri de zayıflar ve problemler artarak devam eder. Doğru nefes almak, bütün bu problemleri ortadan kaldırabileceği ve bu nedenle hayat kalitesiyle paralel olarak başarıyı da artıracağı için mühimdir. Canlılık ve gençliğin ana sırlarından biri, temiz kan do-laşımıdır. Bunu elde etmenin en kolay yolu da soluduğumuz hava-da saklıdır. Doğru nefes alarak vücudun bütün organlarının doğru beslenmesini sağlayacak ve verimlilik sürelerini artıracak; bu arada daha sağlıklı bir cilde de kavuşacaksın. Kısaca, doğru nefes almak gençleşme sürecinizi başlatacaktır.

Nerede yanlış yapıyoruz? Nefesimiz fazla sık ve fazla sığ! Yeterin¬ce oksijen almıyor ve yeterince karbondioksit vermiyoruz. Sonuç¬ta, vücutlarımız oksijene aç ve fazla toksinle yüklü! Vücuttaki her hücrenin oksijene gereksinimi vardır ve canlılık seviyemiz bütün hücrelerimizin sağlıklı olmalarıyla direkt ilişkilidir. Yüzeysel nefes alıp vermek, akciğerlerin yeterince çalışmamasına sebep olur. So¬nuç olarak, bazı işlevlerini kaybederek cansızlığı artırır, yaşlanmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini bozar. Örneğin, fil gibi yavaş nefes alıp veren hayvanların ömürleri daha uzundur. Daha yavaş ve daha derin nefes alıp vermemiz gerekmektedir.
Neden sık ve sığ, yüzeysel nefes alırız? Genellikle acelemiz var-dır. Nefesimiz de bu düzene uyum temin eder. Modern yaşamın stresi, hızlı ve sığ nefes almamıza sebep olur. Basitçe hislerimize kapılıyoruz: Hızla sinirlenebiliyor, kızabiliyor veya endişelenebili-yoruz. Bütün bu olumsuz duygular, nefesin hızlanarak sığlaşmasına neden olur.

Modern teknoloji, fiziksel aktivitelerimizin çoğunu yok etmiş durumda. Doğru nefes için ters bir etki bu. Daha çok kapalı alan-larda çalışıyoruz. Bu da daha fazla kirli hava solumamız anlamına geliyor. Vücut otomatik olarak daha az nefes alarak kendim koru-maya çalışırken, yanlış nefes almak bir alışkanlık durumuna geliyor. Yaşam ilerledikçe yanlış nefes alma alışkanlığı kalıcı bir hâle gelir. Ancak bilinçli bir biçimde doğru nefes almaya tekrar yönelirsek za¬rardan dönülebilir.

“Normal” dediğimiz hayat tarzımızda akciğer kapasitesinin %10’unu kullanırız. Bu yaşamak için yeterli olmakla birlikte “sağ-lıklı” olmak için yeterli değildir. Normal nefes alırken hava; özel bir güç, ses veya abartılı bir hareket yapılmadan burundan alınır. Kısaca, farkına varılmadan yapılır. Çoğumuzun içimize aldığımız havanın hangi yolu katederek nereye, nasıl ulaştığı konusunda fikri yoktur.
Normal, abartısız nefes etapları şunlardır:

• Nefes alma
• Nefesi tutma. Nefes vermeden önce kısa bir duruş aşaması
• Nefes verme
• Tekrar nefes almadan önce yine kısa bir duruş safhası Doğru ve Derin Nefes Almanın Yararları

Vücuttaki kan kalitesi, artmış olan oksijen oranı nedeniyle yük-selir. Bu da sistemden toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Besin-ler daha iyi emilir ve sindirilir. Mide gibi sindirim sistemi organları, daha fazla oksijen alır ve daha iyi çalışır. Beyin, omurilik, sinir mer-kezleri ve sinirler dâhil olmak üzere sinir sisteminin sağlığında dü-zelme sağlanır. Bunun sebebi, artan oksijen girişiyle sinir sisteminin iyi beslenmiş olmasıdır. Bu da vücudun her bölgesine ulaşan sinir
sisteminden bütün vücuda sağlık yayılması anlamına gelir. Vücu¬dun salgı bezlerinde gençleşme görülür. Bunun sebebi şudur: Beyin diğer organlara kıyasla üç kat fazla oksijene gereksinim duyar. Bu da yeterince beslendiğinde kontrol ettiği bezlerin iyi çalışarak metabo¬lizmanın gençleşmesine yardımcı olacağı anlamına gelir. Cilt genç¬leşir. Kırışıklarda azalma yaşanır ve cilt pürüzsüzleşir.

Derin solunum sırasında diyaframın hareketi iç organlara masaj tesiri yaparak bu organlardaki kan dolaşımını uyarır. Derin, yavaş solunum, kalbin yükünü hafifletir. Bu da daha dinç, daha aktif ve güçlü bir kalp demektir. Bundan başka daha düşük tansiyon ve bu nedenle daha az kalp hastalığı olasılığı anlamına da gelir.
Derin ve yavaş solunum kilo kontrolüne de yardımcı olur. Şayet fazla kilon varsa fazladan alacağın oksijen, yağlarının daha etkili ya¬kılmasına yardımcı olur. Şayet fazla zayıfsan fazladan alacağın oksi¬jen, aç kalmış olan doku ve bezlerin beslenmesine yardımcı olur. Bir başka söylemle doğru nefes, doğru kiloya yardımcı olur.

Uyluk Kasları

Uyluk Kasları

Uyluk Önü
M. quadriceps femoris: Dört kasın birleşmesiyle oluşur. M. rectus femoris, M. vastus lateralis ve M. vastus medialis, M. vastus intermedius kasları pelvisin ve femurun farklı noktalarından başla-malarına karşın aşağıda birleşerek ortak bir kirişle tibia kemiğinin ön, üst kısmına yapışırlar. Fonksiyonu dizi düzeltmektir, (ekstansiyon)

M. sartorius: Pelvisin ön kısmından başlar. 50 cm uzunluğunda 4-5 cm genişliğinde bir kastır. Uylukta dıştan içe doğru spiral olarak seyrederek tibia’ya yapışır. Uyluğun yukarı çekilmesine (kalça fleksiyonu) ve dizin bükülmesine (diz fleksiyonu) yardımcıdır.

Uyluk Dış Yanı
M. tensor fasciae Latae: Pelvisin üst yan kısmından başlayarak kalça eklemi üzerinden geçer ve bundan sonra kalın bir zara dönüşür. Nihayet diz eklemini de geçerek tibia’ya yapışır. Dizin düzeltilmesi ve uyluğun yukarı çekilmesini destekler.

Uyluk İç Yanı:
Uyluğun iç kısmında M. pectineus, M. adduktor longus, M. adduktor brevis, M. adduktor magnus, M. gracilis kasları vardır. Bu beş kas pelvisin ön kısmından, kasıktan başlayarak uyluk kemiği gövdesine yapışırlar. Yalnız, M. gracilis tibianın iç kısmına uzanarak orada sonlanır.
Kasıldıklarında uyluğa iç rotasyon yaptırırlar ve yukarı kaldırırlar. Ancak esas görevleri Ankara Masaj‘ı birbirine yaklaştırmaktır (Adduksiyon). Gövde dengesinin sağlanmasında rol oynarlar.

Uyluk Arkası
M. biceps femoris: Uyluğun arka dış tarafındaki iki başlı kastır. Pelvisin arka alt kısmından (tuber Ischlum) başlayan lifleri diz eklemini geçerek fibula’nın baş kısmına yapışır.
M. semitendinosus ve M. semimembranosus: Uyluğun arka iç yanında konuşlanmıştır. Bu kas da tuber ischium’dan başlarlar ve yine tibia’ya tutunarak sonlanır.
Hamstring kaslar olarak da bilinen uyluk arkası kas grubunun ortak fonksiyonları, dizi bükmek (fleksiyon) ve uyluğu geriye doğru kaldırmaktır, (hiper ekstansiyon)

Bacak Kasları
Bacak Önü
M. tibialis anterior: Tibia kemiğinin üst dış kısmından ve bacak fasyasından başlar; bacağın ortasını geçince tendonlaşır. Uzun tendonu ayak bileği kemiklerinden I. cuneiform ile I. tarak kemiğinde sonlanır. Kasıldığında ayak bileğini yukarı kaldırır, (dorsi fleksiyon)
Bacağın ön kısmında daha derinde M. ekstensor hallucis longus ve M. ekstensor digitorum longus kasları yer alır.

Bacak Dış Yanı
M. peroneus longus ve M. peroneus brevis: Her iki kas
da fibula kemiğinden başlar. Tendonları ayak bileği dış çıkıntısının arkasından geçer. M. peroneus longus I. tarak kemiğine; M. peroneus brevis ise 5. tarak kemiğine yapışır.
Kasıldıklarında ayak bileğini yukarı kaldırırlar ve esas olarak ayak dış kısmını yükseltirler (eversiyon).

Bacak Arkası
Ankara Masaj arkasında (baldır) yüzeysel ve derin iki grup kas yer
alır.
Derin grup kaslar: M. tibialis posterior, M. fleksor digitorum longus ve M. popliteus bacak kemikleriyle ayak kemikleri arasında uzanırlar.
Bu kasların ortak fonksiyonu ayak bileğini aşağıya itmek (plantar fleksiyon),ve parmakların bükülmesini sağlamaktır.
Yüzeysel grup kaslar: M. soleus ve M. gastrocnemius’tan oluşan M. triceps surae bulunur. Baldır kabarıklığını oluştururlar.
M. gastrocnemius femur kemiğinden başlarken, M. soleus bacaktan, tibia ve fibula kemiklerinden başlar. Her iki kasın lifleri kalın aşil tendonuyla topuk kemiğine yapışır.
Ortak fonksiyonları ayak bileğini aşağıya itmektir (plantar fleksiyon).

Tetik Nokta Fizyolojisi

Tetik Nokta Fizyolojisi

Kas kitlesinde kasılmanın gerçekleştiği mikroskobik birime sarkomer denir. En küçük hare­ket için bile milyonlarca sarkomerin kasılması gerekir. Aşırı uyarılmış sarkomerlerin kasılmış halinin gevşeyemediği durumlarda tetik nokta gelişir (1999, 45-47).

Şekil 2.1’de kas lifleri içindeki birkaç tetik nokta gösterilmektedir. Travell ve Simons’un Te­tik Nokta El Kitabı (1999) birinci cildinin ikinci baskısının 69. sayfasında gösterilen bir tetik noktanın elektron mikroskobu görüntüsüne dayanılarak çizer Barbara Cummings tarafından yorumlandığı gibidir. Şekildeki A harfi ile gerilip kasılmamış normal kas dokusu gösterilmek­tedir. Lifin içindeki paralel çizgiler, her bir sarkomerin (kaslarda kasılmayı sağlayan yapılar) uzunluğunu göstermektedir. Her bir sarkomer, lif içinde uzunlamasına yerleşmiştir.

Şekildeki B ile tetik noktayı karakterize eden maksimum kasılma durumundaki sarkomer- leri içeren kas lifleri düğümü gösterilmektedir. Kasılmış düğümün ampulümsü görünümü, kas lifinin kasıldığında daha kısa ve geniş hale geldiğini gösterir.

Şekildeki C ile kasılma düğümünden kasın tutunma yerine kadar olan kas lifi gösterilmek­tedir. Burada sarkomerleri temsil eden yatay çizgilerin aralarının ne kadar açık olduğuna baka­rak kasılma düğümlerinde kas liflerinin nasıl gerildiği anlaşılabilir. Bu gerilmiş kas lifleri, sıkı bantlardaki gerginlik ve sertliğin nedenidir. Tedaviyle liflerdeki sarkomer uzunluğu eşitlenme- lidir.

Normalde sarkomerler metabolik ihtiyaçlarını sağlayan kılcal kan damarlarını kasıp gev­şeterek mini pompa gibi davranır. Tetik nokta sarkomerler, devamlı kasılı kalarak o bölgede dolaşımı durdurur. Oksijensizlik ve metabolitlerin birikimi tetik noktaları rahatsız eder. Te­tik noktalar bu acil duruma, beyin kasın rahatlaması için gerekeni yapana kadar ağrı sinyalleri göndererek karşılık verirler. Kası kullanmadığınızda kısalıp sıkılaşmaya başlar (1999, 69-78). Sarkomer ve kas kasılmasının karışık kimyasını öğrenmek isterseniz herhangi iyi bir biyokim­ya veya anatomi kitabına başvurabilirsiniz.

Şifalı Taşların Temizlenmesi

Şifalı Taşların Temizlenmesi

Kural olarak insan nasıl temizlenirse taşlar da öyle temizlenir. Zira biz nasıl sınıflandırırsak sınıflandıralım, nasıl isimlendirirsek isimlendire­lim, kâinattaki tüm yaratılmışlar temel yapısı itibariyle birbirine benzer, ruh ve madde olarak.

Yeryüzünde 2 ana temizleyici bulunmaktadır: SU ve TOPRAK. Nor­mal dışı durumları dikkate almazsak ikisi de temizdir ve temizleyicidir. İnsan nasıl kirlendiğinde yıkanırsa, taşlar da kirlendiğinde yıkanarak arındırılır. Zira kullandığımızda hem vücut salgılan nedeniyle maddi anlamda, hem süreklilik arz eden ışınımlar nedeniyle enerji bakımın­dan, hem de elektrik yüklenmesi yönünden kirlenir. Su maddi kirleri temizlediği gibi enerji kirliliğini de ortadan kaldırır.

Nasıl ki bedenimiz elektrikle yüklendiğinde toprağa dokunarak veya çıplak ayakla toprağa basarak bedenimizde biriken ve bizde asabiyet oluşturan fazla elektrikten kurtuluyorsak, taşlar da toprakla temas etti­ğinde biriktirdiği elektrikten kurtulur. Taşların toprağa gömülmesinin veya toprakla belirli süre temas ettirilmesinin diğer önemli sebebi de, taşlann bünyesinde bulunan minerallerin toprakta bulunmasıdır. Taş­lar, toprakla temasları sırasında enerji akışı şeklinde eksikliklerini gide­recektir. Toprağın kuru olmasında yarar vardır.

Doğal olarak taşların hava ve ateş unsuruyla da teması gereklidir. Zira yeryüzündeki tüm maddeler dört unsurdan oluşur ve hayatiyetini de­vam ettirebilmek için bu dört unsura ihtiyacı vardır. Bu nedenle haftada bir kez bir bardak suya konulan taşların güneş ışınlarının ulaşabildiği bir konumda iki – üç saat kadar bekletilmesi yararlı olacaktır. Güneşin doğrudan temas etmesi gerekmez, aydınlığının ulaşması yeterlıdır.

Taşlar, doğal sıcaklığındaki suyla veya ılık suyla yıkanmalıdır. Aynen insanlar gibi. Sıcak suyla yıkanmamak veya sıcak suda bekletilmemeli­dir. Zira Opal, Turkuvaz, Oltu (Jet), Kiyanit gibi taşların yapısı bozulabi­lir. Burada önemli bir husus da taşlarla birleşik durumdaki gümüş veya altının kuyumculukta kullanılan ilaçla temizlenmesi olayıdır. Bu ilaçlar kimyasaldır ve taşın yapısına zarar verir.